ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2023/2024

Zajęcia dydaktyczne: 4.09.2023 r. – 21.06.2024 r.
Zakończenie I półrocza klasa IV LO 22.12.2023 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych kl. IV LO 30.04.2024 r.
Zakończenie I półrocza – pozostałe klasy 26.01.2024 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12.2023 r.
Ferie zimowe: 12.02 – 25.02.2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03 – 2.04.2024 r.

Egzamin ósmoklasisty:

 • język polski: 14.05.2024 r.
 • matematyka: 15.05.2024 r.
 • język obcy nowożytny: 16.05.2024 r.

Terminy dodatkowe 10 – 12.06.2024 r.
Termin ogłoszenia wyniku: 3.07.2024 r.
Tego samego dnia absolwenci otrzymają zaświadczenia.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 21.06.2024 r.

Dni ustawowo wolne:

 • 1.11.2023 r. (środa)
 • 1.01.2024 r. (poniedziałek)
 • 1.05.2024 r. (środa)
 • 3.05.2024 r. (piątek)
 • 30.05.2024 r. (czwartek)

Propozycja dni dodatkowo wolnych w SP (8 dni):

 • 13.10.2023 r. (piątek)
 • 2, 3.11.2023 r. (czwartek, piątek)
 • 2.05.2024 r. (czwartek)
 • 14, 15, 16.05.2024 r. (egz. kl. 8, wt – czw)
 • 31.05.2024 r. (piątek)

Święto Patronalne:

 • Szkoła Podstawowa: 22.01.2024 r. (poniedziałek)

Zebrania z rodzicami (zwyczajnie we wtorek):

 • I półrocze:
  • 5.09.2023 r.
  • 14.11.2023 r.
 • II półrocze:
  • 6.02.2024 r.
  • 9.04.2024 r.
  • 11.06.2024 r.

Konsultacje dla rodziców:

 • I półrocze:
  • 16 – 20.10.2023 r.
  • 12 – 11.12.2023 r.
 • II półrocze:
  • 11 – 15.03.2024 r.
  • 20 – 24.05.2024 r.

 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa

Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuña w Krakowie

Adres: os. Kościuszkowskie 7, 31- 858 Kraków
E-mail: laurasp@poczta.onet.pl
Telefon: +48 12 648 05 08
Strona internetowa: https://www.vicuna.edu.pl