p. Bożena Lesiak

Budynek Laury ( os. Kościuszkowskie)

Poniedziałek      8.00-14.00
Środa                 8.00-14.00
Piątek                8.00-14.00

Budynek Dominika (os. Jagiellońskie)

Wtorek              8.00 - 14.00
Czwartek            8.00 - 14.00

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Krakowie

Procedury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Postanowienia ogólne:

 1. Bibliotekarz podczas wykonywania obowiązków powinien przebywać w bibliotece szkolnej w maseczce zasłaniającej  nos i usta, dopuszcza się stosowanie przyłbicy.
 2. Czytelnicy /uczeń, rodzic/  zobowiązani są do zdezynfekowania rąk po wejściu do szkoły i do noszenia maseczek na terenie biblioteki.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od czytelników i współpracowników.
 4. Zapewnia się  systematyczne wietrzenie pomieszczenia.
 5. Należy regularnie czyścić powierzchnie, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, blaty.
 6. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (5 osób), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.
 7. Ogranicza się wolny dostęp do półek księgozbioru i czasopism.
 8. W czytelni mogą przebywać jedynie uczniowie (max. 8 osób) pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 9.  Brak możliwości korzystania z komputerów.
 10.  W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie zbiorów z udostępniania.

Organizacja pracy biblioteki szkolnej:

 1. Obsługa czytelnika zostaje ograniczona do odebrania i wydania książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny.
 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 3. Po przyjęciu książek od użytkownika blat, na którym leżały książki podlega systematycznej dezynfekcji.
 4. Przyjęte książki zostają odłożone do pudła  lub na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze oznaczone datą zwrotu są wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 3 dni. Po tym okresie zostają włączone do użytkowania.
 
Publiczna Szkoła Podstawowa

Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuña w Krakowie

Adres: os. Kościuszkowskie 7, 31- 858 Kraków
E-mail: laurasp@poczta.onet.pl
Telefon: +48 12 648 05 08
Strona internetowa: https://www.vicuna.edu.pl