Procedura wydawania opinii/ informacji o uczniu  Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuna

Celem wydania opinii/informacji:

  1. Rodzic wypełnia Wniosek  do Dyrektora Szkoły o wydanie informacji/ opinii o dziecku, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty.
  2. Rodzic składa wypełniony wniosek w sekretariacie szkoły.
  3. Opinia/ informacja o uczniu jest przygotowywana przez pracownika szkoły w ciągu 14 dni.
  4. O terminie i formie przekazania opinii/ informacji o dziecku informuje rodziców pedagog szkolny lub wychowawca.
  5. Rodzic otrzymuje ze szkoły oryginał dokumentu oraz potwierdza podpisem kopię, która zostaje umieszczona w szkole w teczce ucznia.

Wniosek - pobierz

 
Publiczna Szkoła Podstawowa


Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuña w Krakowie

Adres: os. Kościuszkowskie 7, 31- 858 Kraków
E-mail: laurasp@poczta.onet.pl
Telefon: +48 12 648 05 08
Strona internetowa: https://www.vicuna.edu.pl