edukacja wczesnoszkolna - klasa 1
edukacja wczesnoszkolna - klasa 2
edukacja wczesnoszkolna - klasa 3
język polski - klasa 4
język polski - klasa 5
język polski - klasa 6
język polski - klasa 7
język polski - klasa 8
matematyka - klasa 4
matematyka - klasa 5
matematyka - klasa 6
matematyka - klasa 7
matematyka - klasa 8
historia - klasa 4
historia - klasa 5
historia - klasa 6
historia - klasa 7
historia - klasa 8
informatyka - klasa 4
informatyka - klasa 5
informatyka - klasa 6
informatyka - klasa 7
informatyka - klasa 8
przyroda - klasa 4
technika - klasy 4-6
muzyka - klasy 4-7
plastyka - klasy 4-7
geografia - klasa 5
geografia - klasa 6
geografia - klasa 7
geografia - klasa 8
język angielski - klasa 1
język angielski - klasa 2
język angielski - klasa 3
język angielski - klasy 4-8
religia - klasa 1
religia - klasa 2
religia - klasa 3
religia - klasa 4
religia - klasa 5
religia - klasa 6
religia - klasa 7
religia - klasa 8
wychowanie fizyczne - klasy 4-7
wychowanie fizyczne - klasa 8
biologia - klasa 5
biologia - klasa 6
biologia - klasa 7
biologia - klasa 8
chemia - klasa 7
chemia - klasa 8
fizyka - klasa 7
fizyka - klasa 8
język hiszpański - klasa 7
język hiszpański - klasa 8
język niemiecki - klasy 7-8
język włoski - klasa 7
wos - klasa 8

 
Publiczna Szkoła Podstawowa

Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuña w Krakowie

Adres: os. Kościuszkowskie 7, 31- 858 Kraków
E-mail: laurasp@poczta.onet.pl
Telefon: +48 12 648 05 08
Strona internetowa: https://www.vicuna.edu.pl